Ceník

Ceny jsou platné na všechny druhy cvičení. Zakoupené permanentky je možno libovolně využívat v rámci všech lekcí.

    Dospělá osoba/1 vstup                    80,-     

    Student/ 1 vstup                              70,-  

    Dítě 10 – 15 let                                   40,-

Každý účastník lekce, kterou vede kvalifikovaný fitness instructor Naděžda Gränzerová prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.

Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí vlastním schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem.

Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník. Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Napsat komentář